EMMIE LIEBREGTS

Thuis in Breda

 

Ben jij thuis in Breda en zou je hier graag over in gesprek willen gaan laat het mij weten via hallo@emmieliebregts.com ! Via huisbezoeken (die natuurlijk corona-proof gedaan kunnen worden) voer ik graag het gesprek over wat voor jou je huis een thuis maakt.

 

Over het project

Het werk dat ik maak richt zich nu voornamelijk op een persoonlijke beleving van samenzijn en hoe een materiële realiteit de omgeving kan worden waarin het gesprek en uitnodiging naar een ander centraal staat. Graag zou ik dit omdraaien en starten vanuit gesprekken over de intimiteit van huiselijkheid door bij mensen op bezoek te gaan die op verschillende manieren leven, zoals alleen, in een woongroep, in een bejaardentehuis, een studentenhuis, een mobiel huis of in een gezinssamenstelling.

 

Vanuit deze gesprekken wil ik een thuis creëren waarin ik een representatief beeld hoop te scheppen rondom wat een thuis betekent in de huidige maatschappij. Welke invloed hebben sociale constructen op onze privé ruimte? De uitdaging is om mensen te bereiken die een uiteenlopend beeld kunnen geven van een thuis. Deze inzichten zou ik willen vertalen naar objecten van textiel. Hiervoor ga ik tapijten tuften.

 

Tapijten worden ingezet als sfeermaker op plekken waar een huiselijke sfeer nagestreefd wordt. Ik zie tapijten ook als canvas waarop verhalen verteld kunnen worden. In plaats van een schilderij gebruik ik de tapijten die de eigenschap bij zich dragen om ingezet te kunnen worden binnen een woonplek en daarom voor mij de geschikte vertalers zijn tussen het onderzoek van het project en de uitkomsten.

 

Ik geloof er in dat iedereen zijn eigen waardevolle ideeën heeft waar altijd wel van te leren valt. Zeker als kunstenaar is het belangrijk je hiervoor open te stellen en je te blijven verreiken met de inzichten die een ander je kan geven. Ik denk dat er tegenwoordig steeds meer nadruk wordt gelegd op hoe we van elkaar verschillen terwijl het naar mijn idee mensen samen kan brengen door te gaan kijken naar wat we eigenlijk allemaal met elkaar gemeen hebben. De eigen ruimte, of ook wel je thuis, en hoe deze in relatie staat tot de buitenwereld wil ik om die reden onderzoeken.

 

De taak als kunstenaar in de stad is voor mij om een licht te schijnen op de dingen die anders wellicht over het hoofd gezien worden en mij uit te speken over zaken die ik belangrijk vind voor de maatschappij. Deze zaken zijn bijvoorbeeld diversiteit, wederzijds respect en aandacht voor elkaar. Dit lijken vanzelfsprekendheden, maar worden in de praktijk nog wel eens vergeten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving voor iedereen. Ik denk dat je met kunst mensen kunt raken omdat het een mogelijkheid is om te vertellen via beeld en daarin mensen uit te dagen ook zelf na te denken. Met de tapijten die ik wil maken binnen het project wil ik een tastbare ervaring teweeg brengen die toegankelijk en begrijpbaar is.

 

 

Dit project wordt ondersteund door: